Oanmelding oraasje / Aanmelding oratie Hans Van de Velde

Foar hoefolle persoanen wolle jo plak yn de seal reservearje? / Voor hoeveel personen wilt u een plaats in de zaal reserveren?* As jo (emearitus) heechlearaar binne en allinnich komme, folje dan in 0 yn, as jo in plak yn de korona reservearje wolle. / Indien u (emeritus) hoogleraar bent, en er geen andere personen met u mee komen, voer dan een 0 in, indien u een plaats in de corona wilt reserveren.
Alinne foar (emeritus) heechleararen: Foar hoefolle persoanen wolle jo in plak yn de korona reservearje? / Alleen voor (emeritus) hoogleraren: Voor hoeveel personen wilt u een plaats in de corona reserveren? Alinne foar (emeritus) heechleararen: Foar hoefolle persoanen wolle jo in plak yn de korona reservearje? / Alleen voor (emeritus) hoogleraren: Voor hoeveel personen wilt u een plaats in de corona reserveren?