COMPLETED

Thank you! The payment was successful. (A confirmation message will be sent if you entered an email address.)

Dank u wel! De betaling was succesvol. (Een bevestigingsbericht wordt verzonden indien u een e-mailadres heeft ingevuld.)

EXPIRED

The consumer has not paid within the stipulated period.

De consument heeft niet betaald binnen de daarvoor gestelde periode.

Click here to go back and try again.

IN_PROGRESS

The payment has not yet been completed. This can occur as a result of a breakdown or delay in the hinterland of payment processing. This is a possible outcome of an iDEAL or credit card payment.

De betaling is nog niet afgerond. Dit kan voorkomen als gevolg van een storing of vertraging in het achterland van de betalingsverwerking. Dit is een mogelijke uitkomst van een iDEAL of credit card betaling.

CANCELLED

The consumer chose not to pay.

De consument koos ervoor om niet te betalen.

Click here to go back and try again.

COMPLETED

Thank you. We have received your information.

Tankewol. Wy hawwe jo ynformaasje ûntfongen.

Dank u wel. Wij hebben uw informatie ontvangen.